Susunan Pengurus

Pembina              : Mohamad Romadhon M.PdK

Pengawas           : Lodewijk Elkiopas Parera

Ketua                   : Gunawan Isak

Sekertaris            : Lonika Machla Zeresj Parera

Bendahara          : Dini Suwarti

Anggota                     : Mulyadi